2016

bank

– Om allt bara är en orsak till den problematiken så hör vi inte längre till i den framtida praktiken.

Mer info kommer snart.