Om allt bara är en orsak till den problematiken så hör vi inte längre till i den framtida praktiken – 2016