I mina iscensatta fotografier bjuder jag in till att reflektera över vårt samhälle i grupp.

Men även som individer i dagens samtid, där varje människa bär på sin egen historia.

Historier som bevaras när jag trycker ner mitt högra pekfinger på kamerans avtryckare.

I mitt fotografi har ögonblicken en plats och funktion att synas och reflekteras över.

Med nya perspektiv där allt räknas, alla räknas.